Loại mã vạch kết hợp số và chữ cái

Loại mã vạch này thường gọi là Alpha-Numeric, gồm các mã vạch sau:

  1. Mã Plessey - Mã Plessey thường được sử dụng để đánh dấu kệ hàng tạp hóa bán lẻ và trong các thư viện. Nó có nguồn gốc từ châu Âu và từ đó, một số biến thể đã xuất hiện bao gồm mã vạch MSI, Anker và Telxon. Mã MSI Plessey tiếp tục được sử dụng ở Hoa Kỳ. Mặc dù mã Plessey đôi khi được nhóm với mã vạch chỉ có số, chúng tôi đã đưa nó vào nhóm ký tự-số vì nó có khả năng mã hóa các chữ số từ 0 đến 9 cũng như các chữ cái từ A đến F.
  2. Mã 39 - Mã 39 mã vạch được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp ô tô và quốc phòng và cũng có thể được gọi là Mã 3/9. Đây là mã ký tự-số đầu tiên được phát triển (theo whichbarcode.com) và đó là mã vạch được sử dụng phổ biến nhất trong các ứng dụng bán buôn. Mã 39 mã có độ dài thay đổi, nhưng phiên bản tiêu chuẩn mã hóa 43 ký tự bao gồm các chữ cái từ A đến Z, các số từ 0 đến 9, dấu cách và ký tự đặc biệt: -. $ / +%. Bạn sẽ tìm thấy Mã 39 được sử dụng cho huy hiệu tên, hàng tồn kho và các ứng dụng công nghiệp, trong số những thứ khác.
  3. LOGMARS - LOGMARS (Các ứng dụng hậu cần của các ký hiệu đọc và đánh dấu tự động) giống như Mã 39, nhưng tên này đề cập đến ứng dụng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho ký hiệu này. LOGMARS được quy định bởi Military Standard MIL-STD-1189B, trong đó phác thảo phạm vi chấp nhận được cho các biến như mật độ, chiều cao thanh, tỷ lệ và dòng giải thích có thể đọc được của con người.
  4. Mã 128 - Mã 128 thường được chọn trong các ứng dụng mới hơn. Mã 39 do mật độ tốt và bộ ký tự rộng hơn. Bộ ký tự Mã 128 bao gồm các chữ số 0-9, các chữ cái A-Z (chữ hoa và chữ thường) và tất cả các ký hiệu và mã điều khiển ASCII tiêu chuẩn (theo giải thích của makebarcode.com). Các mã được chia thành ba tập con A, B và C. Mã bắt đầu riêng biệt cho biết tập hợp con nào sẽ được sử dụng và cũng có các ký tự điều khiển để chuyển sang tập hợp con khác ở giữa mã vạch. Các tiêu chuẩn cho Mã 128 được AIM (Nhà sản xuất nhận dạng tự động) duy trì.
  5. Mã 93 - Một biến thể nhỏ gọn hơn của Mã 39, Mã 93, còn được gọi là USS-93, mã hóa các ký tự giống như Mã 39, mặc dù nó sử dụng 9 yếu tố mã vạch cho mỗi ký tự thay vì 15 được sử dụng trong Mã 39. Ngoài ra, Mã 93 hỗ trợ phiên bản ASCII đầy đủ với ít sự mơ hồ. Mã 93 cung cấp độ dài thay đổi, mặc dù cần có hai tổng kiểm tra cho mỗi mã vạch (theo whichbarcode.com), Tuy nhiên trong khi yêu cầu hai phép tính tổng kiểm tra riêng cho mỗi mã vạch lại đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn, khả năng xen kẽ các ký tự ASCII đầy đủ trong mã vạch 93 là một lợi thế khác biệt so với mã vạch 39.

Comments

Popular posts from this blog

Các mẫu QR code đẹp

Tổng quan về mã vạch và định dạng của chúng

Hỏi đáp về mã QR - Phần 1